ANMÄLAN HALVDAGSLÄGER

Välj halvdagsläger (obligatorisk)

Deltagarens namn (obligatorisk)

Kön (obligatorisk)

Målsmans namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer och ort (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Målsmans e-post (obligatorisk)

Deltagarens e-post

Deltagarens födelsedatum, ÅÅÅÅ-MM-DD (obligatorisk)

Övrigt (allergier, önskemål etc.)

Anmälan godkänd av målsman (obligatorisk)